Wie wij zijn

Wij zijn een vereniging met 55 enthousiaste leden die verspreid over het ‘hele land’ wonen, van Leeuwarden tot Katwijk en van Nijverdal tot Soest en Zeist. En één komt er zelfs uit België en één uit Engeland… We komen af en toe een dagje naar IJlst om gezellig te vliegen. We zijn allemaal lid geworden via  modelvliegschool EMVO PHOENIX. Deze vliegschool ondersteunt onze club met goede lesprogramma’s…

 

Wij zijn vooral enthousiaste modelvliegers, jong en ‘wat minder jong’, die gezelligheid en goede begeleiding voorop hebben staan. Dat hebben wij in elkaar gevonden en de volgende logische stap was het oprichten van onze eigen club. Wij kijken er altijd naar uit om nieuwe leden te mogen begroeten.

Wil je lid of donateur worden? Als donateur mag je elke maand een keer komen gastvliegen! En er komt in 2020 een speciale dag voor donateurs… Maak tien euro voor het jaar 2020) over (meer mag ook) op IBAN:
NL09 INGB 0794 0206 15, t.n.v. B.J de Boer te IJlst, o.v.v: ‘Donateur 2019’.
Als je nu lid wordt (20 euro overmaken, o.v.v. Lid 2020), dan krijg je er een clubbadge bij!

Het was al langere tijd onze wens om in de buurt van IJlst/Sneek te kunnen modelvliegen. En wel elke dag van de week, het hele jaar rond.

Zo ontstond het idee om samen met modelvliegschool EMVO PHOENIX de handen ineen te slaan en een echte officiële vereniging op te richten. Dat is op 1 juni 2016 gebeurd. En op 12 oktober 2016 is de Akte van oprichting bij de notaris gepasseerd, zodat we een officiële vereniging zijn. We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67058418 en bij de KNVvL, ons clubnummer bij de KNVvL is 4501.

12-10-16-01  Wij zijn een officiële vereniging…

We kunnen vliegen op de locatie van de vliegschool, een mooi open terrein met goede mogelijkheden.

Gastvliegen.

Je mag bij onze vereniging altijd een paar keer gratis komen gastvliegen.