De oprichting

Door Bald de Boer

Op woensdag 1 juni 2016 is te IJlst onze nieuwe modelvliegclub opgericht. De naam is Elektro Model Vlieg Club (EMVC) Phoenix IJlst. Op de oprichtingsvergadering waren acht personen aanwezig. We vliegen uitsluitend met elektrisch aangedreven vliegtuigen en met (motor-) zwevers. Milieuvriendelijk dus! Onze club heeft zich aangesloten bij de Afdeling Modelvliegsport van de KNVvL. Ons clubnummer bij de KNVvL is 4501. Verder werkt de club voor de opleidingen nauw samen met de modelvliegschool EMVO PHOENIX en garandeert op deze manier hoge kwaliteit. Evenwel, de gezelligheid staat voorop, hand in hand met veiligheid en deskundigheid!

Net na de oprichting hadden we al zeven leden en al op 3 juni is daar het achtste lid bijgekomen. Op 12 september 2017 hadden we al 23 leden. Daarmee is ons streefgetal van 20 tot 25 leden ruimschoots bereikt. De contributie vanaf 2017 is vastgesteld op 40 euro per jaar voor gewone leden, 20 euro voor jeugdleden en 30 voor leden boven de 70 jaar. Leden die verder dan 50 km van IJlst wonen betalen de helft. 

Voor leden die gedurende het jaar lid worden loopt het bedrag van de contributie het jaar af. Na 1 mei is het 75%, na 1 augustus 50%, na 1 oktober 25% en na 1 november 15% van de betreffende bedragen. Deze bedragen zijn exclusief de bijdrage voor de KNVvL, die ook via ons worden geïnd.

Wij hebben al een (tijdelijke) vlieglocatie, dus er kan meteen worden gevlogen. En wel ELKE dag!

Wil je meer weten of eens komen kijken? Bel naar de voorzitter: B.J. de Boer, telefoon 06-53841334 (s.v.p  niet vóór 10.00u). Altijd welkom!

De voorzitter met een leskist tijdens de eerste vlucht van de club op de ‘tijdelijke’ vlieglocatie…

DE OPRICHTING

Door Karol Wozniak

1 juni 2016. We zijn hier vandaag bijeen voor een bijzondere gelegenheid. Je hoort deze zin op vele vergaderingen. Waarom was deze zin hier weer zeer actueel?

Op deze dag heerste in IJlst heerste een rustige vastberaden stemming in de huiskamer/vergaderruimte van huize De Boer. Er was een vergadering belegd om een Modelvliegtuig club op te richten. Al enkele jaren geleden had Bald de Boer een eigen modelvliegschool opgericht. Een mooie aanvulling zou een eigen modelvliegclub zijn.

Uit diverse delen van  het land – van Rotterdam tot Groningen – waren er medestanders, die ook een modelvliegclub in samenwerking met een vliegschool wel zagen zitten en ook de Friezen in het gezelschap leek het een prima idee om in hun gebied een mooie actieve modelvliegclub te hebben. De initiatiefnemers – Gonnie en Bald de Boer – heetten het gezelschap met een keurig voorbereide speech hartelijk welkom. De nadruk lag vooral op het nut om deze regio een modelclub op te richten, die in samenwerking met de vliegschool ‘goede vliegers’ zou moeten gaan opleveren. Waar opleidingen en ondersteuning hand in hand kunnen gaan met gezelligheid, waar kennis en kunde samengevoegd kunnen worden. Waar onze mooie hobby beter van kan worden. Na wat koffie en gezellig bijpraten werd de vergadering geopend door de initiator Bald de Boer.

Alle aanwezigen hadden per mail reeds het concept van de Statuten ontvangen en hadden reeds hun wensen en kritieken kunnen voorbereiden. Na het vaststellen van de naam, een beetje bijschaven en details bijwerken waren de aanwezigen het redelijk snel eens over de Statuten en daarna over het Huishoudelijk Reglement van de nieuw op te richten club  ‘Elektro Model Vlieg Club Phoenix IJlst’. Dankzij de zeer gedetailleerde voorbereiding van het een en ander en de deskundigheid van diverse aanwezigen was de nieuwe club binnen enkele uren een feit.

Het eerste bestuur – voorzitter Bald de Boer, penningmeester Hidde en secretaris Gerard krijgt van alle aanwezigen een geweldig applaus. Een ieder wenst hen veel sterkte en wijsheid om alles voor elkaar te krijgen wat nodig is. In de komende tijd zal er nog heel wat werk door de clubleden en het bestuur moeten worden verricht, maar het onmogelijke ís al verricht: we hebben een eigen modevliegclub.

Hulde aan de voorzitter en zijn echtgenote, die vast en zeker weken hebben moeten wakker liggen om dit voor elkaar te krijgen. Champagne kon niet uitblijven. Na felicitaties en een dronk op de nieuwe club was het tijd om weer huiswaarts te gaan. Toen we na de vergadering weer buiten kwamen stonden de sterren al lang hoog aan het firmament. Tijd om van verdiende rust te gaan genieten na een mooie geslaagde oprichtingsvergadering.