Home

Door Bald de Boer

Deze website is voor het laatst bijgewerkt op 8 oktober 2019.

Welkom op Modelvliegclubijlst.comde website van Elektro Model Vlieg Club (EMVC) Phoenix IJlst. De club die je écht verder helpt! Wij hebben op dit moment 40 leden. Informeer gerust naar de mogelijkheden…

Ons ‘wervingsfilmpje’, gemaakt door Richard Hooijenga:

Wil je lid worden? Als je nu inschrijft tot minimaal eind 2020, dan betaal je slechts 25 euro en krijg je er gratis een clubbadge bij!
 01 badge club
Wil je donateur worden? Dan mag je elke maand een keer komen gastvliegen! En er komt later dit jaar nog een speciale dag voor donateurs… Maak vijftien euro (5 voor 2019 en 10 voor 2020) over (meer mag ook) op IBAN:
NL09 INGB 0794 0206 15, t.n.v. B.J de Boer te IJlst, o.v.v: ‘Donateur 2019/20’.
19-06-07-01
Geslaagde extra clubdag op 31 augustus:
19-08-31-05

Van 24 tot 26 juli zijn we weer op Ameland geweest, om de Culturele Ambachtelijke Dag met onze vluchten op te vrolijken:

Op zaterdag 1 juni zijn  wij met een stand aanwezig geweest op de tiende Overtuinenfair in IJlst. We hebben veel mensen mogen begroeten en van informatie voorzien. De belangstellenden konden zelf proefvliegen op onze pc met simulator..

Onze nieuwste leden zijn Gonnie de Boer, die op de ALV van 8 juni vanuit het niets erelid werd, Dick uit Oldehove, die op 10 augustus lid werd, Gert uit Dronten, die op 13 septemberlid werd en en Fernando uit België, die op 1 oktober lid werd, Van harte welkom Gonnie, Dick, Gert en Fernando!

19-02-02-05

Clubexcursie naar het Aviodrome op 2 februari…

Elke dag van het jaar kan bij ons een vliegdag zijn! Als het maar een beetje goed weer is. En dat is vaker dan je zou denken…

Door onze nauwe samenwerking met de modelvliegschool EMVO PHOENIX kunnen wij opleidingen van het hoogste niveau bieden. Onze instructeurs hebben veel ervaring in zowel de modelvliegerij als de bemande vliegerij. Bovendien hebben ze een speciale opleiding voor modelvlieginstructeurs afgerond.

In tegenstelling tot veel andere clubs beschikken wij dus over een echte gestructureerde opleiding.

Ook mensen die hun brevet al hebben kunnen bij ons plezierig uit de voeten… 

Een van de redenen van oprichting was, dat ieder lid zijn KNVvL brevet snel en onder deskundige begeleiding kon halen. Daarna zou het lid weer kunnen opzeggen.

Maar het ‘rare’ is, dat vrijwel iedereen lid blijft. Dat zegt wel iets over de gezelligheid… Dus ook leden die hun brevet al hebben komen bij ons goed aan hun trekken. Zij komen regelmatig lekker zelfstandig vliegen…

Het bij ons gehaalde KNVvL brevet is geldig bij alle bij de KNVvL aangesloten verenigingen.

De contributie voor onze club is heel laag in vergelijking met andere clubs. De volledige jaarcontributie is respectievelijk € 40,00 voor gewone leden, € 20,00 voor jeugdleden en € 30,00 voor 70 jarigen en ouder. Voor leden die verder van IJlst wonen dan 50 km is de jaarcontributie € 20,00 euro (ook 70+) en voor jeugdleden € 10,00.

Minder kapitaalkrachtige leden kunnen ook nog extra korting op hun contributie krijgen…

De contributie neemt bij later in het jaar lid worden af: bij lid worden na 1 mei is het 75%, na 1 augustus 50%, na 1 oktober 25% en na 15 november 15% van de bovengenoemde bedragen. Deze bedragen zijn exclusief de bijdrage die we voor de KNVvL moeten innen (in 2019: € 50,50 voor volwassenen voor een heel jaar en € 25,25 voor jeugdleden, beide ook aflopend gedurende het jaar).

Wil je een keer komen kijken, voorlichting of een gratis proefles krijgen, of misschien wel lid worden? Mail of bel dan met voorzitter Bald de Boer: bjdboer@hotmail.com of telefoon 06-53841334 (s.v.p. niet vóór 10.00u).

17-07-2016 04