Home

Welkom op de website van Elektro Model Vlieg Club (EMVC) Phoenix IJlst. De club die je écht verder helpt! Deze website is bijgewerkt op 22 november 2020.

Op vrijdag 13 november heb ik, voorzitter Bald de Boer, een hartinfarct gehad. Gelukkig was ik zeer snel in het ziekenhuis van Leeuwarden en kon de schade worden beperkt. Na twee dotterbehandelingen en het plaatsen van enkele stents mocht ik op 19 november weer naar huis. Ik voel me weer goed en heb op 20 november zelfs alweer een paar vluchten gemaakt:

20-11-20-02

20 november 2020, na een weekje ziekenhuis…

Naar verwachting zal ik vanaf 30 november mijn werkzaamheden hervatten. Hierbij wil ik iedereen danken voor de blijken van medeleven, dat heeft me héél goed gedaan… Zie voor het hele verhaal de pagina “Berichten”.

Promo, elke maand in het plaatselijke krantje:

20-09-25-02

Er zijn op 21 november drie nieuwe berichten toegevoegd op de pagina “Berichten”…

Op 1 juni bestond onze mooie vereniging vier jaar! dus we gaan op naar het eerste lustrum. Met de huidige 66 leden zijn we springlevend…

Vanwege het Corona virus kunnen leden en belangstellenden op afspraak komen vliegen, met dien verstande dat er maar vier personen tegelijk mogen zijn. Dit telkens ter beoordeling van de voorzitter. De anderhalve meter maatregel dient strikt in acht te worden genomen. Excuses voor het ongemak en dank voor uw begrip. 

Bald de Boer: voorzitter en secretariaat 06-53841334

Jasper Faber: algemeen bestuurslid 06-12805073

Roland Boeijen: algemeen bestuurslid 06-81733015

IBAN: NL09 INGB 0794 0206 15, t.n.v. B.J de Boer te IJlst. Contact: Bald de Boer (je kan bellen, appen of mailen) 06-53841334, bjdboer@hotmail.com.

Onze eerste clubdag van 2020, op 4 januari:

Bezoek onze Facebook pagina door op dit icoon te klikken:

fb_icon_325x325.jpg

Vanaf nu lid voor het hele jaar 2020 voor maar 5 euro (jeugdleden tot 18 jaar 2,50). Probeer het eens…

Elke dag van het jaar kan bij ons een vliegdag zijn! Als het maar een beetje goed weer is. En dat is vaker dan je zou denken…

Door onze nauwe samenwerking met de modelvliegschool EMVO PHOENIX kunnen wij opleidingen van het hoogste niveau bieden, vanuit ervaring in zowel de modelvliegerij als de bemande vliegerij.

De aan onze club gelieerde vliegschool EMVO PHOENIX beschikt echt gestructureerde opleiding. En over eigen lesvliegtuigen, zenders enzovoort…

Het bij ons gehaalde KNVvL brevet is geldig bij alle bij de KNVvL aangesloten verenigingen.

20-09-23-02

De contributie voor onze club is heel laag in vergelijking met andere clubs:

Het eerste jaar is de contributie voor iedereen (vanaf 18 jaar) € 20,00 voor een volledig kalenderjaar. Dat loopt nog af als je later in het jaar lid wordt. De normale contributie daarna is respectievelijk € 40,00 voor gewone leden, € 20,00 voor jeugdleden en € 30,00 voor 70 jarigen en ouder. Voor leden die verder van IJlst wonen dan 50 km is de jaarcontributie € 20,00 (ook 70+) en voor jeugdleden € 10,00.

Maar de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft op 12 september besloten dat de contributie (voor volwassenen) voor het jaar 2021 slechts € 20,00 bedraagt (jeugd € 10,00)!

Minder kapitaalkrachtige leden kunnen ook nog extra korting op hun contributie krijgen…

De contributie neemt bij later in het jaar lid worden af: 

Bij lid worden na 1 mei is het 75%, na 1 augustus 50%, na 1 oktober 25% en na 15 november 15% van de bovengenoemde bedragen. Deze bedragen zijn exclusief de bijdrage die we voor de KNVvL moeten innen (in 2020: € 52,50 voor volwassenen voor een heel jaar en € 26,25 voor jeugdleden, beide ook aflopend gedurende het jaar).

Wil je een keer komen kijken, voorlichting en/of een gratis proefles krijgen? Mail, app of bel dan met voorzitter Bald de Boer: bjdboer@hotmail.com of telefoon 06-53841334 (s.v.p. niet vóór 10.00u).

17-07-2016 04